Misiunea noastră

Prin proiectul ``Competențe pentru Educația privind Schimbările climatice
în comunități vulnerabile`` parteneriatul nostru își propune să activeze lupta pentru climă în diferitele sfere ale educației formale, nonformale și informale, reunind într-o comunitate de practică diverși profesori, educatori, consultanți, lideri de opinie, reprezentanți ai societății civile, care își însușesc participativ și colaborativ metodele ESC și le adaptează la nevoile de învățare ale propriilor beneficiari.

3
Inițiatori
43
Beneficiari
1
Curriculum deschis pentru educația privind schimbările climatice
108
Ateliere pentru educația privind schimbările climatice

“Fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”

Gandhi

Proiectul

 

Premiza. Descoperirea unor tehnologii inovatoare, adoptarea unor acorduri și reglementări mai constrângătoare, alocarea de fonduri sunt măsuri necesare, însă nu și suficiente dacă ne propunem să gestionăm în mod eficace schimbările climatice. Acestea reprezintă o provocare majoră și necesită mai ales o transformare la nivelul valorilor, atitudinilor, modurilor de gândire, utilizarilor cunoașterii. Ori, o astfel de transformare nu poate fi realizată decât prin educație.

Provocarea. Educația poate fi cheia schimbărilor climatice! Strategia bazată pe educație este cu atât mai potrivită pentru comunitățile vulnerabile care, prin definiție, au mai puțin acces la tehnologie, mai puțină putere de negociere, mai puține fonduri pentru a-și adapta structurile economice și sociale la efectele schimbărilor climatice. Dar, pentru ca educația să poată juca acest rol, este necesar ca lupta pentru climă să devină o cauză vie pentru toți actorii educației, nu doar pentru câteva instituții specializate sau ONG-uri pentru care schimbările climatice fac parte din misiunea lor specifică.

Abordarea. „Educația pentru schimbările climatice” (ESC) nu trebuie privită ca o nouă disciplină autonomă, ci ca o abordare transversală, pe care diferiții actori din educația formală, nonformală și informală o integreză în programele lor pentru ca acestea să evolueze. ESC le asigură o mai bună adaptare la realitățile societății prezente și viitoare.

Scopul. Proiectul urmărește să dezvolte competențele pedagogice indispensabile pentru ESC cu un grup de 12 profesori români, 12 activiști comunitari francezi, 12 consultanți de mediu italieni (cu vârsta sub 30 de ani sau peste 50 de ani), care își desfășoară activitatea în comunități vulnerabile (orașe mici sau periferii dezindustrializate, cartiere de tip ghetou, zone rurale subdezvoltate). Cei 36 vor lansa împreună comunitatea de practică „Competențe climatice”, care, în ultima etapă a proiectului va fi deschisă și promovată spre alți actori europeni activi în educație.

Parteneriatul

 

Proiectul a fost inițiat de către Asociația REPER21 (România) și este realizat în parteneriat cu asociația Connected by Nature (Franța) și Fundația Ecosistemi (Italia).

REPER21 (Rețeaua Europeană pentru Promovarea unei Economii Responsabile) este o organizație cu o experință vastă în promovarea și operaționalizarea Responsabilității Sociale și Dezvoltării Durabile, care reprezintă misiunea și domeniul său de acțiune. Până în prezent, proiectele asociației au avut ca grupuri țintă principale organizațiile neguvernamentale și instituțiile de învățământ, dar au implicat şi alti actori care sunt în raport cu activitățile acestora: autorități publice, companii, sindicate, asociații patronale. Pentru activitatea sa în decursul perioadei 2007-2013, REPER21 a obținut în martie 2014 „Premiulde excelență pentru categoria Pionieri ai Responsabilității sociale în proiectele europene” din partea ANPCDFP.

Connected by Nature (CBN) este o organizație activă în domeniul mediului. Așa cum și numele o sugerează, CBN (Conectați de natură) propune o reconexiune la mediul înconjurător, natural și uman și se dorește a fi un spațiu de împărtășire a cunoștințelor și acțiunilor în vederea descoperirii de noi soluții (locale și globale) pentru atingerea rezilienței printr-o abordare de mediu, dar și socială. Connected By Nature lucrează prioritar în domeniul schimbărilor climatice, pe care îl consideră o miză majoră a deceniilor viitoare.

Fundația Onlus ECOSISTEMI este o organizație specializată în strategii, planuri și instrumente de dezvoltare durabilă. Fundația lucrează pentru integrarea aspectelor de mediu «la sursă» în proiectarea politicilor companiilor și a celor guvernamentale pentru a reduce riscurile de mediu, o mai bună gestiune a resurselor naturale, costurilor și avantajelor competitive construirii unei bune reputații, implicarea cetățenilor și angajaților pentru îmbunătățirea vieții, sănătății și a teritoriului. Fundația este certificată ISO 9001 (managementul calității) și ISO 14001 (managementul mediului).

Fă cunoștință cu echipa noastră

Alătură-te echipei
IMG_2987

Bogdan

REPER21
IMG_2777

Isabelle

ECOSISTEMI
IMG_3299

Anthony

REPER21
4

Ana-Maria

ECOSISTEMI
IMG_3059

Ronan

CONNECTED BY NATURE
IMG_3515

Oana

REPER21